แฉขาโจ๋ฮิตเข้าเว็บไซต์บันเทิงเป็นอันดับหนึ่ง

    นักวิชาการด้านไอทีเผยเวบไซต์ทั่วโลกมีกว่า 4,000 เวบไซต์ ขณะที่เนคเทคสำรวจพบเด็กไทยนิยม เข้าเวบไซต์บันเทิงมากเป็นอันดับหนึ่ง ส่วนด้านการศึกษามีผู้เข้าไปใช้เป็นอันดับ 10

     ชี้วิธีตามปิดเว็บเถื่อนแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ แนะทางออกสอนเด็กให้รู้จักคิดแยกแยะและเลือกรับสื่อ จวกสถานศึกษาไม่เคยสอนเด็กรู้จักเลือกรับสื่อ จี้ครูเป็นตัวอย่างใช้อินเตอร์เน็ตอย่างถูกต้อง เลิกเข้าห้องสนทนาแค่หวังคุยกับเพื่อนต่างเพศ ด้านสกว.จัดโครงการชวนเพื่อนท่องเวบ รับสมัครเด็กอายุ 6-18 ปีทีมละ 4 คน เขียนแนะนำเนื้อหาเวบไซต์ที่น่าสนใจ ชิงรางวัลได้สิทธิร่วมกิจกรรมเข้าค่ายที่ม.บูรพา จ.ชลบุรี

     เมื่อวันที่ 26 ก.พ. ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวเปิดตัวโครงการชวนเพื่อนท่องเว็บที่สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย (สกว.)ว่า สังคมไทยจะต้องมุ่งเสริมพลังเยาวชน โดยให้ครอบครัวเป็นผู้แนะนำ การบริโภคเว็บที่เหมาะสม เพราะเวลานี้มีเว็บไซต์เกิดขึ้นมากมาย แม้จะมีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) ศธ. สำนักงานตำรวจแห่งชาติคอยตรวจสอบเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม แต่ก็ยังทำได้ไม่ทั่วถึง จะต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชน และครอบครัว

     "การท่องเว็บไซต์ถือเป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่การเรียนรู้ตามอัธยาศัย เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต แต่จะทำอย่างไรให้เด็กไปสู่จุดหมายของความรู้ ไม่หลงแวะข้างทาง ในส่วนของศธ.จะนำโปรแกรมเว็บไซต์ไดเร็กทอรี่ปลาวาฬ ซึ่งเป็นเว็บไซต์แนะนำการเรียนรู้วิเคราะห์และค้นหา เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ แจกจ่ายตามศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนและชุมชน" ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ. กล่าว

     ด้าน น.ส.ศรีดา ตันทะอธิพานิช ผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย กล่าวในการเสวนาเรื่อง "คลิ๊กอย่างไรให้สร้างสรรค์" ว่า ขณะนี้เว็บไซต์ทั่วโลกมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 4 พันล้านเว็บไซต์ และมีเวบไซต์ใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวัน ซึ่งเว็บไซต์มีทั้งที่ดีและไม่ดี อย่างไรก็ตาม สำหรับเวบไซต์ที่ดีจะมีมากกว่าที่ไม่ได้ เพียงแต่เว็บที่ไม่ดี จะเป็นจุดสนใจมากกว่า โดยจากข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) สำรวจสถิติการเข้าอินเตอร์เน็ตพบว่า เว็บที่นิยมมากเป็นอันดับแรกสัดส่วน 30 % คือเว็บด้านบันเทิง อันดับ 2- 8 เป็นเว็บทั่วไปและเว็บที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่เวบไซต์ต่างๆ ได้และเว็บไซต์ด้านการศึกษาเป็นอันดับ 10 มีคนเข้าชม เพียง 2%

     "เด็กไทย 80-90% ไม่ได้รับการสอนให้วิเคราะห์ข้อมูล ส่วนโรงเรียนก็ยอมรับว่าแค่สอนให้เด็ก ค้นหาเว็บไซต์ และเข้าถึง แต่ไม่เคยสอนการพิจารณา ไม่รู้ว่าใครเขียน ใคร สร้าง และมีความน่าเชื่อถือแค่ไหน ผู้ใหญ่เมื่อหาอินเตอร์เน็ตให้เด็กใช้แล้ว ควรมองด้วยว่า เด็กใช้คุ้มค่ากับจุดมุ่งหมายหรือไม่ สำหรับการตามปิดเว็บไวต์เถื่อน เป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุ สิ่งสำคัญจะต้องมุ่งพัฒนาเด็กให้รู้จักคิดและเลือกรับสื่อเป็น" ผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย กล่าว

     นอกจากนี้ ครูควรเป็นตัวอย่างในการใช้อินเตอร์เน็ตที่ถูกต้อง ไม่ใช่เข้าห้องสนทนาหาเพื่อนต่างเพศ แต่ครูต้องนำห้องสนทนามาใช้ในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครู และใช้เป็นห้องสอนพบปะนักเรียน ซึ่งที่ผ่านมามีโรงเรียน 8 แห่งเคยร่วมกันจัดห้องเรียนเครือข่าย แต่ผ่านมาหลายปี ยังไม่มีการขยายเครือข่าย อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้จะต้องให้เด็กเริ่มเรียนเอง คงเป็นไปไม่ได้ แต่ครูจะต้องเป็นคนสร้างบรรยากาศให้เด็กรู้จักคิดไตร่ตรองเป็น

     นายสุรชัย นิลแสง สารวัตรอินเตอร์เน็ต กระทรวงไอซีที กล่าวว่า ที่ผ่าน มากระทรวงไอซีทีได้เข้าไปปิดเว็บไซต์เถื่อน ทั่วโลกกว่า 30,000 เว็บไซต์ ซึ่งเวบไซต์กว่าครึ่งเป็นระบบการเปิดรับสมัครสมาชิก ทางกระทรวงไอซีทีจึงได้คิดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อว่า เวบไซต์ปลาวาฬ เพื่อป้องกันเว็บไซต์ที่ไม่เเหมาะสม โดยจะแจกฟรีให้กับผู้สนใจ รวมทั้งจะเปิดอบรมยุวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ในโครงการ "อาสาสมัครเยาวชนปก ป้องตนเองจากภัยอินเตอร์เน็ต" ในการใช้อินเตอร์เน็ตที่ถูกต้อง โดยการอบรมรุ่นแรกจะจัดขึ้น ในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ มุ่งกลุ่มเป้าหมายจากเด็กๆ จากขบวนการตาสัปปะรด และแกนนำนักเรียน จำนวน 50 คน

     นายสุรชัยกล่าวอีกว่า สำหรับปัญหาของเกมส์แรคน่าร็อก ที่จริงปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวเกมส์แต่เป็นผู้เล่น จึงน่าจะนำข้อดีของเกมส์มาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ เช่น คัดเลือกนักเล่นเกมส์แรคนาร็อกที่เล่นเกมส์อย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่ฆ่าใครในเกมส์ มีจิตใจดีรู้จักการแบ่งปันและมอบรางวัลให้เด็กกลุ่มนี้ จะช่วยให้เด็กปรับพฤติกรรมการเล่นเกมส์ได้ ไม่ใช่บังคับให้เลิกเล่น เพราะยิ่งห้ามยิ่งเกิดปัญหา ซึ่งเด็กบางคนอาจหนีออกจากบ้าน

     นายปรเมศวร์ มินศิริ นักวิชาโครงการ ชวนเพื่อนท่องเว็บ กล่าวว่า เด็กไทยสนใจเริ่มเล่นเว็บไซต์ครั้งแรกอายุ 6 ขวบ ขณะที่เนื้อหาในอินเตอร์เน็ตไม่มีการกลั่นกรองจากบรรณาธิการ และเด็กไม่สามารถแยกแยะเนื้อหาได้ ทางสกว.จึงจัด ตั้งโครงการชวนเพื่อนท่องเว็บ ซึ่งเปิดรับสมัครเด็กอายุ 6-18 ปี ผ่านทาง www.PLAWAN.com และตั้งทีมไม่เกิน 4 คน ร่วมกับเพื่อนและพ่อแม่ ผู้ปกครอง

     "กิจกรรมโครงการฯจะให้แต่ละทีมร่วมกันแนะนำเว็บไซต์ที่น่าสนใจและเขียนวิเคราะห์เนื้อหาของเว็บไซต์ เพื่อให้เด็กรู้จักแยกแยะเว็บที่ดี และไม่ดี และกลุ่มที่ส่งแนะนำเว็บไซด์และวิเคราะห์ได้เหมาะสมมากสุด 25 กลุ่มจะได้ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายที่มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี อย่างไรก็ตาม อยากให้พ่อแม่ร่วมเล่นอินเตอร์เน็ตกับลูกเหมือนที่ดูหนังร่วมกัน รวมถึงสังคมต้องช่วยดูแลอินเตอร์เน็ตให้ดี ไม่ให้ปรับรูปแบบเน้นไปในด้านบันเทิงเหมือนอย่างรายการโทรทัศน์" นายปรเมศวร์ กล่าว

ข่าวจาก นสพ. คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 26 ก.พ. 2547

   ด้วยความสามารถพิเศษที่นอกเหนือจากโปรแกรม Browser ธรรมดาทั่วไปแล้ว โปรแกรม Plawan Browser ยังความสามารถพิเศษอื่นที่น่าสนใจอีกมากมาย โดยสามารถ ศึกษาวิธีใช้งานและรายละเอียดต่างๆของปลาวาฬ บราวเซอร์ ได้ที่นี่
โครงการ ปลาวาฬ บราวเซอร์

ได้รับการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการเผยแพร่โดย

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย    นักวิชาการด้านไอทีเผยเวบไซต์ทั่วโลกมีกว่า 4,000 เวบไซต์ ขณะที่เนคเทคสำรวจพบเด็กไทยนิยม เข้าเวบไซต์บันเทิงมากเป็นอันดับหนึ่ง ส่วนด้านการศึกษามีผู้เข้าไปใช้เป็นอันดับ 10

    อย. -สคบ.และสสส. เดินหน้าออกมาตรการควบคุมขนมเด็ก เน้นดูแลโฆษณา เสนอแนวทางแก้ไข 12 ข้อ เน้นเด็กวิเคราะห์วิจารณ์ แยกแยะโฆษณาได้ รู้จักออมทรัพย์ ให้พ่อแม่หากิจกรรมให้ลูกทำช่วงเช้าหลีกเลี่ยงการดูทีวี เฝ้าระวังโฆษณาหลอกเด็ก จี้รัฐออกกฎหมายควบคุมโฆษณาสินค้าเด็กให้ชัดเจน ป้องกันเจ้าของสินค้าฉวยโอกาสชักจูงเด็กได้ง่าย สร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กเพื่อปิดกั้นไม่ให้โฆษณาเข้าถึง

    ปี 2546 ถูกกำหนดให้เป็นปีแห่งการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้คนไทยอ่านหนังสือจึงปรากฏมากมายทั้งยังต่อเนื่องข้ามปี โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยในชนบทด้วยการเล่านิทานอ่านหนังสือให้เด็กฟัง   อ่านต่อ ที่นี่Button Link Plawan.Com

เตรียมพบกับ
Plawan Toolbar 2.0
ได้เร็วๆนี้

สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
username :
Password :
ลืม Password
Help
  ปลาวาฬ บราวเซอร์
  ปลาวาฬ ทูลบาร์
  ปลาวาฬ เกทเวย
  ปลาวาฬ สกิน
  ปลาวาฬ วอลเปเปอร์
บทความอื่นๆเกี่ยวกับคุณ ปรเมศวร์ มินศิริ
Kapook iCare ริเริ่มจากแนวคิดของ ปรเมศวร์ มินศิริ
"ไอซีที" รณรงค์วัยโจ๋ ระวังกฎหมายคอมพิวเตอร์
การประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว
จากใจ ปรเมศวร์ มินศิริ ผู้จัดการโครงการ ThaiCleanNet.com
ไอซีที และ ปรเมศวร์ มินศิริ ร่วมรณรงค์วัยโจ๋ ระวังกฎหมายคอมพิวเตอร์
ปรเมศวร์ มินศิริ เจ้าของเว็บหนุน กม. ฉบับใหม่แม้ต้นทุนเพิ่ม
ปรเมศวร์ มินศิริ ในงานสัมมนาภัยจากอินเทอร์เน็ต
ปรเมศวร์ มินศิริ ชี้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่ให้สิทธิ - เสรีภาพปชช.มากที่สุด
ปรเมศวร์ มินศิริ เผยวิสัยทัศน์ออนไลน์ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
แฉขาโจ๋ฮิตเข้าเว็บไซต์บันเทิง เป็นอันดับหนึ่ง
ปรเมศวร์ มินศิริ เปิดตัว Plawan Browser
 
 คำสืบค้น:

ติดต่อสอบถาม และ แนะนำติชมได้ที่ webmaster@plawan.com   Developed by Kapook.com