ถาม - ตอบ เกี่ยวกับ "ปลาวาฬ บราวเซอร์"

ปฎิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

1.ตรวจสอบ Font ที่ใช้ โดยจะต้องเลือก Font ที่สามารถแสดงภาษาไทยได้ โดยเปิด System Display properties ใน Control panel ดังรูป

2. ตรวจสอบ "Regional and Language Options" โดยเซตค่าต่างๆ ตามรูปข้างล่าง ดังนี้