Plawan Gateway

Plawan Gateway คืออะไร ?

 
     Plawan Gateway เป็น Program ที่ติดตั้งบน Internet Gateway เื่พื่อทำหน้าที่ป้องกันการเข้าถึง Website ที่ไม่เหมาะสม โดยจะติดตั้งที่ Gateway ของสถานศึกษา เช่นโรงเรียน ,มหาวิทยาลัย และมีคุณสมบัตในการเก็บข้อมูล สถิติการเข้าใชงาน Website ต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ Internet ในองค์กรดังกล่าวด้วย
       ในชุด Program Plawan Gateway จะประกอบด้วย

- Squid Proxy Server เป็น Proxy Server ประสิทธิภาพสูง โดย Proxy Server นั้น จะทำตัว เป็นสื่อกลางระหว่างเครือข่ายภายในกับเครือข่ายภายนอกทำหน้าที่รับการร้องขอ จากเครื่องลูกข่าย และส่งไปขอข้อมูลจากนอกเครือข่าย ที่เครื่อง ปลายทาง จากนั้นก็รับข้อมูลจากเครื่องปลายทางมาเก็บไว้ที่ Server เพื่อให้เครื่องลูกข่้าย นำไปใช้งาน
- Squid Guard  ทำงานร่วมกับ Squid Proxy ทำหน้าที่ในการจัดการการเข้าถึง Website ต่าง ๆ โดยมี List ของ Website และ Port ที่ไม่ต้องการให้เครื่อลูกข่าย เข้าใช้งาน
- SARG ย่อมาจาก Squid Analyzer Report Generator ทำหน้าที่ในการ สร้าง Report ในรูปแบบต่าง ๆ จากการเก็บสถิติการใช้าน Internet ขององค์กร

       ทั้งนี้ Plawan Gateway นั้น เป็นแค่เครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการการเข้าถึง Website ที่ไม่เหมาะสมเท่านั้น ยังคงต้องมีกระบวนการอื่น ๆ เป็นองค์ประกอบเพื่อให้ การทำงานเป็นระบบ สมบูรณ์ ยิ่งขึ้น ซึ่ง Plawan Gateway เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Cyber Angle ที่เป็นเครือข่าย เด็ก พ่อแม่และ ครู โดยจะมีส่วนร่วม ในการจัดทำ รายชื่อของ Website ที่ไม่เหมาะสม และช่วยให้คำแนะนำ ดูแล การใช้งาน Internet ของเยาวชน เพื่อป้องกันภัยต่าง ๆ ที่มาจาก Internet โดย Plawan Gateway จะถูกติดตั้งที่ เครือข่าย Internet ภายในโรงเรียน และ สถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อช่วยเป็นเครื่องมือเฝ้าระวังอีกภัย อีกทางหนึ่ง

    โครงสร้างการทำงานของระบบ Plawan Gateway (Click ที่รูป เพื่อดูขนาดขยาย)


       กระบวนการทำงานของ Plawan Gateway จากรูป

- หมายเลข (1) ภายในสถานศึกษาได้ทำการติดตั้ง Plawan Gateway และองค์ประกอบอื่น ๆ พร้อมใช้งาน
- หมายเลข (2) การร่วมมือกันของ Cyber Angle ในการสอดส่องและดูแลการใช้งาน Internet ของเยาวชน และมีส่วนร่วมในการ Update ชื่อ Website ที่ไม่เหมาะสมเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางเพื่อดำเนินการต่อ ในการตรวจสอบจัดทำ Black List โดยใช้งานผ่าน www.Plawan.com
- หมายเลข (3) เป็นส่วนของฐานข้อมูลกลาง Website โดยจะมีฐานข้อมูล White List เพื่อใช้จัดเก็บ Website ที่เหมาะสมแยกออกมาเพื่อการทำงานที่รวดเร็วยิ่ง ขึ้น
- หมายเลข (4) กระบวนการตรวจสอบ ความเหมาะสม มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่กลั่นกรองโดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ Upadte ล่าสุด เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว จะทำการ Update Black List ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ทุก ๆ 24 ชั่วโมง
- หมายเลข (5) เมื่อมีการ Update Black List แล้วตั้งแต่ ช่วงเวลา 1.00 น. ของทุกวันเครื่อง Server ของสถานศึกษาที่ทำการติดตั้ง Plawan Gateway จะมีการร้องขอการ Update List ของ Website ที่ไม่เหมาะสม ผ่าน Application ไปที่ รายชื่อ Black List และ Application ดังกล่าวจะทำการ จัดส่งข้อมูล Black List ที่ Update มาจัดเก็บลง Server ที่ร้องขอโดยอัตโนมัติ

 


ข้อมูลจาก : plawan.kapook.com

   ด้วยความสามารถพิเศษที่นอกเหนือจากโปรแกรม Browser ธรรมดาทั่วไปแล้ว โปรแกรม Plawan Browser ยังความสามารถพิเศษอื่นที่น่าสนใจอีกมากมาย โดยสามารถ ศึกษาวิธีใช้งานและรายละเอียดต่างๆของปลาวาฬ บราวเซอร์ ได้ที่นี่
 
โครงการ ปลาวาฬ บราวเซอร์

ได้รับการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการเผยแพร่โดย

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
Button Link Plawan.Com
 หน้าแรก      วิธีใช้งาน      เรื่องน่าอ่าน      ข่าวคราว      ถาม - ตอบ      เกมส์      แจ้งปัญหา      แนะนำติชม    
ติดต่อสอบถาม และ แนะนำติชมได้ที่  webmaster@plawan.com