การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม ปลาวาฬ บราวเซอร์การติดตั้งโปรแกรม ปลาวาฬ บราวเซอร์

ติดตั้งโปรแกรม


           ผู้ใช้งานสามารถทำการติดตั้งโดยดับเบิ้ลคลิกไปยังไฟล์ setup.exe จะเข้าสู่การติดตั้งโปรแกรม คลิกที่ปุ่ม Next ในหน้าถัดมาตัวโปรแกรมจะระบุตำแหน่งโฟลเดอร์ในการติดตั้งโดยปกติจะถูกติดตั้งไว้ที่ C:\Program Files\Plawan ให้ผู้งานคลิกที่ปุ่ม Next อีกครั้ง โดยในขั้นตอนการติดตั้งตัวโปรแกรมจะทำการสร้างเมนูในการใช้งานบน Program files จากนั้นให้ผู้ใช้งานทำตามหน้าจอต่อไปจนจบ คลิกปุ่ม Finish สิ้นสุดการติดตั้งโปรแกรมและพร้อมใช้งาน


การใช้งานโปรแกรม ปลาวาฬ บราวเซอร์

           ในการใช้งานผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่โปรแกรม Plawan Browser โดยผ่านเมนู Program files > Plawan Browser > Plawan Browser ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว เมื่อเข้าสู่ตัวโปรแกรม ก็สามารถจะเข้าสู่การใช้งานได้ทันทีโดยการพิมพ์ URL ที่ช่อง Address ได้เลยแต่สำหรับผู้เริ่มใช้งานแล้ว เราลองมาดูกันว่าเจ้า Plawan Browser มีเครื่องมืออะไรน่าสนใจบ้าง

ติดตั้งโปรแกรม

รูปที่ 1.1 แสดงส่วนต่างๆ ของโปรแกรม Plawan Browser

1. เมนูบาร์ (Menu Bar)
           เป็นเมนูสำหรับควบคุมการทำงานทุกอย่างในโปรแกรม ผู้ใช้งานสามารถคลิกเลือกเมนูหลักและเลือกเมนูย่อย เพื่อปรับแต่งและควบคุมการทำงานตามต้องการ

2. ทูลพาเนล (Tool Panel)
           สำหรับการใช้คำสั่งจากเมนูบาร์ บางครั้งอาจทำให้ผู้ใช้งานไม่สะดวกในการเรียกใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้งานจากทูลบาร์ได้อย่างรวดเร็ว

3. แอดเดรสพาเนล (Address Panel)
           ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ URL ลงไปยังตำแหน่งของ Address เพื่อที่จะเข้าไปยังเว็บไซต์ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

4. ไซด์บาร์ (Side Bar)
           ในส่วนของไซต์บาร์ผู้ใช้งานสามารถเรียกเขัาสู่บริการต่างๆ เพื่อความรวดเร็วในการใช้งานได้ ไม่ว่าจะเป็น การค้นหาเว็บผ่าน Search Engine อย่าง Google.com หรือ สามารถเก็บบันทึกเว็บโปรดของท่านใน รายการโปรด อีกทั้งยังสามารถเล่น Multimediaไฟล์ทั้ง Movies และ Music ผ่าน มัลติมีเดียได้อีกด้วย

5. เวิร์กสเปซ (Work Space)
           เป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงผลเนื้อหาบนเว็บที่ผู้ใช้งานเรียกดูหน้าที่ 1

ไปยัง  หน้าที่ 1  | หน้าที่ 2  | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6