ทูลบาร์ (Tool Bar)


           บางครั้งในการใช้งานคำสั่งจากเมนูบาร์ อาจจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร และสำหรับเมนูที่ต้องมีการใช้งานบ่อยครั้ง ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้งานได้จากทูลบาร์นั่นเอง


ย้อนกลับ ผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับไปยังหน้าเว็บที่เคยเข้าก่อนหน้าได้
ไปข้างหน้า เมื่อผู้ใช้งานย้อนกลับไปยังหน้าเว็บที่เคยเข้าก็สามารถจะเลื่อนไป
ข้างหน้าได้เช่นกัน โดยการใช้งานจะสัมพันธ์กับเมนู ย้อนกลับ
หยุด เป็นหยุดการโหลดเว็บในหน้าที่กำลังเปิดอยู่ขณะนั้น
แสดงใหม่ เป็นการเรียกหน้าเว็บที่กำลังเปิดขณะนั้นซ้ำอีกครั้ง
หน้าเริ่มต้นไปยังหน้าเริ่มต้นที่ได้ตั้งค่าเอาไว้เมื่อเปิด Browser ครั้งแรก
หน้าส่วนตัว สำหรับเข้าไปบนหน้าส่วนตัวที่ได้มีการเข้าใช้งานเป็นประจำ
ขนาดตัวอักษร เป็นการปรับขนาดของตัวอักษรในการแสดงผลบนเว็บ
รายการโปรด เป็นการเพิ่มบันทึกลิงค์ที่ชอบและมักจะเข้าบ่อยๆ
อีเมล์ ผู้ใช้งานสามารถส่งอีเมล์ได้โดยใช้งานผ่าน Toolbar นี้
พิมพ์ ผู้ใช้งานสามารถสั่งพิมพ์เอกสารเว็บที่กำลังเปิดได้จาก Toolbar นี้
เคลียร์ แบ่งเป็นเคลียร์ประวัติ และ เคลียร์ความจำ โดยเคลียรประวัติจะเป็น
การลบ URL เคยทำการเข้ามาก่อนหน้านี้ และเคลียร์ความจำคือเป็น
การเคลียร์ข้อมูลที่ค้างอยู่ใน Memeory หรือ Cahe
 เปิดใหม่ เป็นการเปิดเอกสารเว็บใหม่อีกหน้า
 ปิด เป็นการปิดเอกสารเว็บที่กำลังเปิดใช้งานอยู่ขณะนั้น


หน้าที่ 2

ไปยัง  หน้าที่ 1  | หน้าที่ 2  | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6