เมนูบาร์ (Menu Bar)


           ในส่วนของเมนูบาร์ ของ Plawan Browser นั้นค่อนข้างใช้งานง่ายทั้งนี้เนื่องจากผู้ใช้งานสามารถใช้งานในลักษณะของ ภาษาไทยได้ และหากต้องการใช้งานเมนูภาษาอังกฤษผู้ใช้งานก็สามารถที่จะสลับการใช้งานได้ เมนูการใช้งานของ Plawan Browser มีดังต่อไปนี้


1.) เมนู แฟ้ม

เมนูแฟ้ม

รูปที่ 1.2 แสดงเมนูแฟ้ม


           - เปิดใหม่  จะเป็นการเปิดหน้าเอกสารเว็บใหม่ซึ่งสามารถเลือกการเปิดเอกสารได้ 3 แบบ คือ เปิดหน้าเปล่า ,เปิดหน้าปัจจุบันเพิ่ม และ เปิดหน้าเริ่มต้น
           - เปิดแฟ้ม  จะเป็นการเปิดเอกสารเว็บอื่นๆ หรือ เอกสารเว็บที่ได้มีการบันทึกไว้ เช่น ไฟล์สกุล .html , .htm ,txt เป็นต้น
           - บันทึก  ผู้ใช้งานสามารถบันทึกหน้าเว็บที่ต้องการได้โดยเลือกเมนูนี้
           - ปิด  ผู้ใช้งานสามารถปิดเอกสารเว็บที่กำลังเปิดใช้งานอยู่ได้โดยไม่มีผลกระทบต่อเอกสารเว็บอื่น ที่เปิดพร้อมกัน
           - ปิดทั้งหมด  หากผู้ใช้งานต้องการปิดเอกสารเว็บทั้งหมด ผู้ใช้งานก็สามารถเลือกเมนูนี้ได้ทันที
           - ทำงานแบบไม่เชื่อมต่อ  เป็นการทำงานแบบไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
           - คุณสมบัติ   ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดของหน้าเว็บที่กำลังเปิดอยู่ได้ ไม่ว่าจะเป็น ขนาดไฟล์ของเอกสารเว็บที่กำลังเปิดอยู่ ,ชนิดของไฟล์ หรือ วันที่ได้มีการอัพเดตล่าสุด เป็นต้น
           - ตั้งค่าหน้ากระดาษ  เป็นการตั้งค่าเอกสารเว็บก่อนการสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าระยะห่างของเอกสารจากขอบกระดาษได้
           - ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์   ก่อนการสั่งพิมพ์เอกสารเว็บออกทางเครื่องพิมพ์ ผู้ใช้งานสามารถแสดงตัวอย่างดูก่อนได้ว่าเมื่อพิมพ์ออกมาบนกระดาษแล้วจะออกมาในลักษณะใด
           - พิมพ์  ผู้ใช้งานสามารถสั่งพิมพ์เอกสารเว็บที่กำลังเปิดได้จากเมนูนี้
           - ออกจากโปรแกรม  จะเป็นการปิดโปรแกรม Plawan Browser และเอกสารเว็บที่กำลังเปิดอยู่ทั้งหมดนั่นเอง


2.) เมนู แก้ไข

แก้ไข

รูปที่ 1.3 แสดงเมนูแก้ไข


           - คัดลอก  ผู้ใช้งานสามารถคัดลอกเนื้อหาที่อยู่บนหน้าเว็บได้หลังจากการทำเลือก (Highlight) ไปยังเอกสารนั้นๆ อันได้แก่ ตัวอักษรและรูปภาพ โดยเอกสารจะถูกเก็บชั่วคราวไว้บน Clipboard เพื่อรอการนำไปวาง
           - ตัด   ผู้ใช้งานสามารถทำการตัดหรือย้าย เอกสารบนเว็บ ทั้งตัวอักษรและรูปภาพ ไปวางบนเอกสารของโปรแกรมอื่นเช่น MS-Word ,MS-Excel ,บน Editor ตัวอื่นๆ หรือแม้แต่เอาสารเว็บที่กำลังเปิดอยู่ขณะนั้น
           - วาง  เป็นการนำตัวอักษรและภาพ ที่ได้ทำการคัดลอกหรือตัด จากเอกสารใดๆ บนเว็บมาวางบนเอกสารเว็บที่เปิดกำลังเปิดใช้งานอยู่ในขณะนั้น
           - เลือกทั้งหมด  เป็นการเลือกเอกสารทั้งหมดบนหน้าเว็บที่กำลังเปิดอยู่ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือตัวอักษร
           - ค้นหาในหน้านี้  เป็นการค้นหาคำในหน้าเว็บนั้นๆ ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์คำที่ต้องการค้นหาได้ทันที
           - เน้นข้อความ  ผู้ใช้งานสามารถกำหนดสีในการเลือกเอกสารบนเว็บได้


หน้าที่ 3

ไปยัง  หน้าที่ 1  | หน้าที่ 2  | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6