3.) เมนู การแสดงผล

เมนูแฟ้ม

รูปที่ 1.4 แสดงเมนูการแสดงผล


           - ซอรท์โค๊ด  เป็นการเปิดเอกสารในรูปแบบของ Code ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บ
           - แถบข้อมูลวันนี้  เป็นการเปิดไซต์บาร์ด้านข้างในการแสดงข้อมูลหัวข้อ แถบข้อมูลวันนี้
           - แถบค้นหา  เป็นการเปิดไซต์บาร์ด้านข้างในการแสดงข้อมูลหัวข้อ แถบค้นหา
           - แถบรายการโปรด  เป็นการเปิดไซต์บาร์ด้านข้างในการแสดงข้อมูลหัวข้อ แถบรายการโปรด
           - แถบมัลติมีเดีย  เป็นการเปิดไซต์บาร์ด้านข้างในการแสดงข้อมูลหัวข้อ แถบมัลติมีเดีย
           - Text Size  เป็นการปรับขนาดของตัวอักษรในการแสดงผลบนเว็บ
           - เต็มหน้าจอ   เป็นการแสดงเว็บแบบเต็มจอภาพ


4.) เมนู ประวัติ

แก้ไข

รูปที่ 1.5 แสดงเมนูประวัติ

          เป็นส่วนที่ใช้ในการบอกประวัติการเข้าเว็บในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ และประวัติการเข้าเว็บต่างๆ ในปัจจุบัน


หน้าที่ 4

ไปยัง  หน้าที่ 1  | หน้าที่ 2  | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6