5.) เมนู เว็บที่ชอบ

เมนูแฟ้ม

รูปที่ 1.6 แสดงเมนูเว็บที่ชอบ


           - Add to Favorites  เป็นการเพิ่มบันทึกลิงค์ที่ชอบและมักจะเข้าบ่อยๆ
           - Organize Favorites  เป็นการจัดการลิงค์ที่ได้มีการบันทึกเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นการลบ การจัดหมวดหมู่ การย้าย เป็นต้น


6.) เมนู ช่วยนำทาง

แก้ไข

รูปที่ 1.7 แสดงเมนูช่วยนำทาง

        - ย้อนกลับ  ผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับไปยังหน้าเว็บที่เคยเข้าก่อนหน้าได้

           - ไปข้างหน้า  เมื่อผู้ใช้งานย้อนกลับไปยังหน้าเว็บที่เคยเข้าก็สามารถจะเลื่อนไปข้างหน้าได้เช่นกัน โดยการใช้งานจะสัมพันธ์กับเมนู ย้อนกลับ
           - หน้าเริ่มต้น  ไปยังหน้าเริ่มต้นที่ได้ตั้งค่าเอาไว้เมื่อเปิดBrowser ครั้งแรก
           - หยุด  เป็นหยุดการโหลดเว็บในหน้าที่กำลังเปิดอยู่ขณะนั้น
           - หยุดทั้งหมด  เป็นการหยุดการโหลดหน้าเว็บที่มีการโหลดทุกเอกสารที่เปิดพร้อมๆ กันขณะนั้น
           - เรียกซ้ำ   เป็นการเรียกหน้าเว็บที่กำลังเปิดขณะนั้นซ้ำอีกครั้ง ในการกรณีที่หน้าเว็บนั้นๆ เปิดไม่ขึ้นหรือมีการหยุดชั่วคราวโดยการกดปุ่ม ESC
           - เรียกซ้ำทั้งหมด  เป็นการเรียกซ้ำเอกสารเว็บทั้งหมดที่มีการเปิดอยู่ในขณะนั้น
           - หน้าต่อไป  ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้งานเอกสารเว็บอื่นที่เปิดอยู่ถัดไปขณะนั้นได้
           - หน้าต่างก่อนหน้า  ผู้ใช้งานสามารถเรียกเอกสารเอกสารเว็บ ที่เปิดก่อนหน้าได้ โดยจะทำงานสัมพันธ์กับเมนู หน้าต่อไป


หน้าที่ 5

ไปยัง  หน้าที่ 1  | หน้าที่ 2  | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6