7.) เมนู เครื่องมือ

เมนูแฟ้ม

รูปที่ 1.6 แสดงเมนูเครื่องมือ


           - ตัวเลือกของอินเตอร์เน็ต  ในการใช้งานเมนูย่อยนี้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องทราบรายละเอียดพอสมควร ดังนี้
                      General  - ในแท็บนี้ผู้ใช้งานอาจต้องเข้ามาเพื่อทำการตั้งค่าและแก้ไขค่าค่อนข้างบ่อย เช่น การกำหนดให้ Browser แสดงเว็บแรกเมื่อเปิด Browser , การจัดการ Temporary Internet files เมื่อพบว่าโปรแกรม Browser มีการสะสม temp ไฟล์เอาไว้เยอะเกินไป ทำให้เสียพื้นที่บน Harddisk และการจัดการกับ History เพื่อเป็นการลบข้อมูลในการเข้าเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน
                      Security  - กำหนดระดับความปลอดภัยในการใช้งานผ่านเครือข่าย ซึ่งโดยปกติผู้ใช้งานมักไม่ได้เข้าไปแก้ไขและเปลี่ยนแปลงใดๆ เนื่องจากมีการตั้งค่าใช้งานปกติเอาไว้แล้ว
                      Privacy  - กำหนดการทำงานและระดับความปลอดภัยเมื่อผู้ใช้งานเปิด Browser ให้ใช้งาน Cookies โดยปกติจะถูกตั้งค่าไว้ที่ระดับ Medium
                      Content  - เป็นการจัดการและกำหนดค่าในการเข้าเว็บโดยการกรองเนื้อหาบนเว็บ และกำหนดค่าในการเขัารหัส SSL เพื่อความปลอดภัยในการทำธุระกรรมต่างๆบนอินเตอร์เน็ต
                      Connections  - เป็นการกำหนดและตั้งค่าการ Connect เข้าอินเตอร์เน็ต ทั้งที่ผ่าน Dial up ,VPN และ LAN
                      Program   - ในเมนูนี้ผู้ใช้งานสามารถกำหนดค่าและเรียกใช้งานโปรแกรมต่างๆ เมื่อเรียกเอกสารหรือบริการต่างๆ บนเว็บ เช่น HTML Editer ,E-Mail หรือ Internet Call เป็นต้น ซึ่งโดยปกติค่าต่างเหล่านี้จะถูกกำหนดไว้ให้อัตโนมัติอยู่แล้ว
                      Advance   - การกำหนดค่าในหมวด Advance ผู้ใช้งานผู้ใช้งานสามารถทำการกำหนดค่าในระดับสูง เช่น การตั้งค่าให้กับ Browser ในการเลือกเปิดไฟล์ตามชนิดของไฟล์ หรือการเลือกเปิด Plug in ต่างๆ เป็นต้น
           - ตัวเลือกภาษา   ผู้ใช้งานสามารถเลือกสลับเมนูการใช้งานภาษาไทยอังกฤษได้โดยใช้งานจากเมนูนี้
           - หน้าต่าง Pop-up  ผู้ใช้งานสามารถเลือกวิธีการเปิด Popup ได้สามแบบด้วยกันคือ เปิดในหน้าต่าง Tab ใหม่ , เป็นปกติ ซึ่งเป็นการตั้งค่าการเปิด Pop up ให้ใช้งาน และ ไม่อนุญาตให้ใช้
           - ล้างประวัติ  ผู้ใช้งานสามารถลบ URL ที่เคยเข้าทั้งหมดได้โดยใช้งานจากเมนูนี้ครับ
           - ล้างแคช  และเพื่อเป็นการลบข้อมูลที่ค้างจากการใช้งานเว็บผู้ใช้งานสามารถใช้งานเมนูนี้ได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานได้พื้นที่ที่เสียไปกลับคืนมา


8.) เมนู ช่วยเหลือ

แก้ไข

รูปที่ 1.7 แสดงเมนูช่วยนำทาง

           - เมื่อผู้ใช้เรียกใช้งานเมนูช่วยเหลือ ก็สามารถเข้าสู่เมนูเกี่ยวกับ Browser เพื่อดูรุ่นของโปรแกรมปลาวาฬ บราวเซอร์ สำหรับอ้างอิงในการอัพเดตเวอร์ชั่นที่สูงกว่าในอนาคต


หน้าที่ 6

ไปยัง  หน้าที่ 1  | หน้าที่ 2  | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4 | หน้าที่ 5 | หน้าที่ 6