ประกาศผล
โครงการประกวดออกแบบหน้ากาก(Skin)โปรแกรมปลาวาฬ บราวเซอร ์

      ‘’โครงการปลาวาฬ บราวเซอร์ ท่องเน็ตปลอดภัย ห่วงใยเยาวชน’’ ซึ่งได้รับการสนับสนุน โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) ได้จัด โครงการประกวดออกแบบหน้ากาก(Skin)โปรแกรมปลาวาฬ
บราวเซอร ์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยและบุคคลทั่วไปให้มีความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นให้เกิดการศึกษาพัฒนาผลงาน ตลอดจนเป็นกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถ และสรรหาผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ โดยแบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 2 ประเภท โดยผลรางวัลสำหรับโครงการประกวดสกินปลาวาฬ ได้แก่

1. รางวัลชนะเลิศทุกระดับ (5 รางวัล) ได้แก่

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6)
อันดับ 1
id019 ชื่อสกิน : little bear
อายุ : 12 อรณิช ลิขิตอรุณรัตน์
 
รางวัลชมเชย
id006 ชื่อสกิน : Garfield
อายุ : 12 sarun peetasai
 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
อันดับ 1
id026 ชื่อสกิน : OceanWave
อายุ : 13 ดช.สรธัญ จตุรพฤกษ์์
 
รางวัลชมเชย
id046 ชื่อสกิน : Squid Kidz
อายุ : 14 กฤติวัฒน์ เมธีกุล
 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)
อันดับ 1
id018 ชื่อสกิน : klar
อายุ : 17 กล้า วงศ์อารยา
 
รางวัลชมเชย
id038 ชื่อสกิน : Wood
อายุ : 16 ทรงเกียรติ คุโณปการพันธ
 
 
ระดับอุดมศึกษา
อันดับ 1
id013 ชื่อสกิน : hanuman
อายุ : 23 นัดดาวดี อาสากิจ
 
รางวัลชมเชย
id063 ชื่อสกิน : Color Party
อายุ : 23 กิจเกรียงไกร สินธุเดชากุล์
 
 
ระดับบุคคลทั่วไป
อันดับ 1
id042 ชื่อสกิน :sky
อายุ : 23 อธิบดี พุทธมงคล
 
รางวัลชมเชย
id017 ชื่อสกิน : Kitty
อายุ : 31 ชัยพร พวงเงิน
 
 

2. รางวัลชนะเลิศขวัญใจปลาวาฬแก๊งค์ (จากผลโหวตที่ plawan.kapook.com ) 1 รางวัล

id027 ชื่อสกิน :oM4You
อายุ : 13 ด.ช.ณัฐปคัลภ์ ลิไชยกุล
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ร่วมตัดสินผลงานการประกวดครั้งนี้

1. น.พ.สุภกร บัวสาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

2. พ.ต.อ.ญานพล ยั่งยืน ผู้บัญชาการสำนักคดีเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

3. คุณศรีดา ตันทะอธิพานิช ผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

4. คุณวันชัย บุณประชา ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

5. เว็บมาสเตอร์ เว็บไซต์ plawan.kapook.com

   ด้วยความสามารถพิเศษที่นอกเหนือจากโปรแกรม Browser ธรรมดาทั่วไปแล้ว โปรแกรม Plawan Browser ยังความสามารถพิเศษอื่นที่น่าสนใจอีกมากมาย โดยสามารถ ศึกษาวิธีใช้งานและรายละเอียดต่างๆของปลาวาฬ บราวเซอร์ ได้ที่นี่
โครงการ ปลาวาฬ บราวเซอร์

ได้รับการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการเผยแพร่โดย

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
Button Link Plawan.Com
 หน้าแรก       วิธีใช้งาน       เรื่องน่าอ่าน       ข่าวคราว       เวบบอร์ด       ถาม - ตอบ       ความเป็นมา     
ติดต่อสอบถาม และ แนะนำติชมได้ที่  webmaster@plawan.com